HOSGELDINIZ SARIKAYAFM66 SITEMIZE
  Yozgat Turizm
 
ÇAPANOĞLU CAMİİ
1779 yılında Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Yapı kubbeyle örtülü 3 bölmeli son cemaat yeri ile tek kubbeli ana mekandan oluşmaktadır. 1794 yılında Süleyman bey bunun önüne benzer planda ikinci bir mekan ekletmiştir. Daha sonra en dışa küçük bir giriş revağı eklenmiştir. Arka arkaya dizilmiş bu yapılar yakın zamana değin Geç Dönem Osmanlı resim sanatının özgün örnekleriyle bezenliydi. Ancak yapılan onarımlarla resimleri çoğu yok olmuş yada değişmiştir. Ana mekanda mahvildekiler dışında büyük ölçüde özgünlüğünü yitirmiş,mahvilin ikinci katında yan kubbelerde yeşil,al,mavi ve sarının kullanıldığı çeşitli çiçek,yaprak ve meyve resimleri yer alır.
 ÇEŞKA KALESİ YERALTI ŞEHRİ 
      Merkez ilçenin 3 km kuzeydoğusunda yüksekçe bir tepeye kurulmuş yeraltı şehrinin üç ayrı girişi vardır. Güneyinde iki kat halinde, üç odalı bir mekan; bunun batı kısmındaki odanın üzerinde ise bacası bulunmaktadır. Kuzeyindeki odanın tabanında kısmen dolmuş iki ayrı beşik kemerli galeri girişi yer alır. Yıkıntılar arasında ve alt eteklerde tek renkli (monokrom) Roma ve Bizans dönemi seramik parçalarına rastlanır.
KERKENES ANTİK ŞEHİR PTERİA   
Yozgat-Sorgun karayolu üzeri Şahmuratlı Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Büyük ihtimalle MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulan ve 50 yıl kadar sonra Lidya Kralı Krezüs tarafından yok edilen , düzenli bir biçimde planlanmış ve sıfırdan inşa edilmiş bu şehri çevreleyen surların uzunluğu 7 km. dir. Kaleye 8 tane giriş kapısından girilmektedir. Erken örneklerine İran’ da rastlanan bir yapı tipi olan dikmeli bir salonun saray yapı grubu içinde yer aldığının belirlenmesi, Kerkenes’ in Bizanslı Stephanos’ un bir Med Şehri olarak betimlediği Heredot’ un Pteriası olarak tanımlanmasını desteklemektedir.
Heredot tarihine göre, Med’ler Kerkenez Dağı üzerinde Piterya adıyla bir şehir kurmuşlardır. Med’ler ile Lidya’lılar arasında uzun süren savaşlar burada olmuştur. Güneş tutulması savaşı M.Ö. 585 yılında Med’ler ile Pers’ler arasında olmuş ve barış ile sonuçlanmıştır.
Antik şehrin bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları 2000 yılından beri DR. Geoffrey SUMMERS başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir.
Halen devam eden yüzey araştırmalarında bulunan bazı eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir
KARABIYIK KÖPRÜSÜ
Yozgat-Şefaatli yolunun 38. Km.sinde Kanak Suyu üzerinde kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferine giderken (1516) yaptırılmıştır. Ayaklar üzerinde oturan üç sivri kemerli,iki alçak mahmuzlu,60 cm. yüksekliğinde korkuluk duvarı ile uçlarda ve ortada baba taşları olan,beyaz kesme taştan yapılmış bir köprüdür. 54 m. boyunda 4.5 m. eninde olan köprünün ortasına doğru bir harpuşluk fark edilir.
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=